UPOZORNĚNÍ

24. 11. 2015

  

 

Vážení taneční přátelé,

rádi bychom Vás informovali o tom, že v současnosti se v našem městě můžete setkat s totožnou nabídkou tanečních kurzů, jako je ta naše. I nadále dochází ke kopírování našich sloganů, nabídek a webových stránek ve snaze vyvolat záměnu s našimi produkty.
Tímto bychom Vás chtěli informovat, že v Českých Budějovicích působíme stále jen v KD Gerbera a jakékoliv jiné, ač zkopírované, nabídky tanečních kurzů se netýkají kurzů našich. Těšíme se na Vás v nové taneční sezóně ve (staro)novém prostředí KD GERBERA.


Velmi si vážíme toho, že pro naše dva bývalé pomocníky jsme takovými vzory, aby nabídky našich služeb doslovně zkopírovali, avšak vždy neplatí, že slova mluví za vše; slova nejsou činy a originál je jen jeden.

Radek Vondřejc & Ing. Jana Bednářová